Optymalizacja sprzedażowa to umiejętne zarządzanie siecią i kanałami sprzedaży.

Proces ten rozpoczyna się już w trakcie określenia grupy docelowej, do której kierowane są oferty firmy oraz ustalenia jej potrzeb i oczekiwań. Jego istotnym elementem jest również ustalenie strategii sprzedaży. Optymalizacja sprzedaży to ustalenie jak najefektywniejszej drogi do klientów.

Optymalizacja sprzedaży to wynik przeprowadzonej umiejętnie analizy i badania rynku oraz zdobycia dokładnych danych o obecnych i potencjalnych klientach, działaniach konkurencji oraz prowadzonych działaniach promocyjnych. Dzięki optymalizacji sprzedaży możliwe jest poszerzenie grona klientów, rozpowszechnienie marki oraz oszczędność czasu i zasobów finansowych firmy.

Optymalizacja sprzedaży pozwala na sprawne i efektywne zarządzanie firmą, jej pracownikami oraz procesami sprzedażowymi.

Planowanie lokalizacji nowych oddziałów jest częścią strategii rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Nieocenioną pomocą w tego typu planach okazują się być narzędzia geomarketingu: geokodowanie adresów, zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów, analiza demograficzna grupy docelowej oraz jej siły nabywczej, analiza konkurencji, controlling sprzedaży.

Analiza danych geomarketingowych jest metodą badania rynku umożliwiającą planowanie strategiczne związane z rozwojem firmy. Zlokalizowanie klientów, zasięgu działania konkurencji, „białych plam” na mapie zasięgu oraz placówek własnej firmy pozwala na podjęcie lepszych decyzji dotyczących rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa.

Planowanie sprzedaży i dystrybucji to połączenie działań marketingowych, sprzedażowych i logistycznych.

W planowaniu sprzedaży i dystrybucji niezbędna staje się analiza docelowej grupy klientów i konkurencji funkcjonującej na rynku, badanie wewnętrznych możliwości firmy oraz możliwości pozyskania partnerów – dostawców i dystrybutorów. Przydatna jest w tym przypadku analiza danych geomarketingowych.

Planowanie sprzedaży i dystrybucji opiera się również na czterech podstawowych elementach typu marketing mix: produkcie, cenie, dystrybucji oraz promocji. Elementy te stanowią fundament wskazujący konieczność odpowiedzi na cztery główne pytania: co zamierzamy sprzedawać, w jakiej cenie, jakimi kanałami dystrybucji oraz jakie działania promocyjne zastosujemy, aby zwiększyć popyt na nasz produkt.

Proces planowania sprzedaży i dystrybucji ma na celu zmniejszenie kosztów firmy związanych z produkcją i magazynowaniem produktów oraz zwiększeniem sprzedaży i dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo.

Controlling sprzedaży to koordynowanie działań marketingowych i sprzedażowych firmy: procesu prognozowania, planowania i ceny działań, które doprowadzą do zwiększenia sprzedaży.

Controlling sprzedaży składa się z:

  • badania rynku, a w szczególności udziału przedsiębiorstw w sprzedaży na danym rynku,
  • kontroli sprzedaży poszczególnych produktów i usług,
  • kontroli efektywności działań pracowników firmy,
  • analizy potrzeb klientów,
  • kontroli kosztów związanych z marketingiem.

Controlling marketingu i sprzedaży dotyczy przede wszystkim produktów oferowanych przez firmę, jednak może być również rozpatrywany pod kątem geograficznego rozmieszczenia klientów oraz punktów sprzedaży, co pozwala określić ich potencjał i efektywność.

Controlling sprzedaży wspomagany jest przez różnorodne systemy i aplikacje umożliwiające przetwarzanie oraz analizę niejednokrotnie ogromnej ilości danych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.