Stolica Danii: Kopenhaga

Powierzchnia: 43 098,31 km² (2 210 579 km² z Grenlandią i Wyspami Owczymi)

Język urzędowy: duński

Strefa czasowa: UTC +1 – zima, UTC +2 – lato

Kod telefoniczny: +45

Waluta: 1 korona duńska = 100 øre (DKK)

Gęstość zaludnienia: 128,4 osób/km²

Domena internetowa: .dk

Gospodarka:

Dania jest krajem wysoko rozwiniętym, w którym główną rolę odgrywa przemysł oraz rolnictwo. Posiada jeden z najwyższych wskaźników PKB w Europie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Dania jest zarówno znaczącym eksporterem, jak i importerem dóbr i usług. Jej głównymi partnerami handlowymi są kraje Unii Europejskiej. Wartość międzynarodowej wymiany handlowej stanowi w Danii 81% PKB.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wymiana handlowa między Polską a Danią rozwija się dynamicznie. Biorąc pod uwagę wartość polskiego eksportu, rynek duński zajmuje 14. pozycję.

Dania uważana jest za państwo, w którym panują jedne z najlepszych na świecie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonuje w niej wiele małych i średnich przedsiębiorstw.

Dania uchodzi za kraj, na którego rynku wewnętrznym panuje mała konkurencja. Branże o ograniczonej konkurencji to: produkcja żywności i napojów, przemysł tytoniowy, produkcja materiałów budowlanych, część przemysłu chemicznego i elektronicznego, aparatury medycznej, publikacji książek, czasopism i gazet.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów badania rynku w Danii.