Nie ulega wątpliwości, że informacja odgrywa we współczesnych relacjach gospodarczych niezwykle ważną rolę. Oznacza to, że posiadanie danych o instytucjach i przedsiębiorstwach, które mogą być potencjalnymi klientami bądź kontrahentami Państwa firmy, stanowi dziś bardzo istotny czynnik przewagi nad konkurencją. Jedną z najskuteczniejszych metod na zdobycie takich informacji jest baza danych firm.

Kiedy jesteśmy w posiadaniu starannie stworzonej bazy danych, możliwe jest o wiele łatwiejsze dotarcie do swojej grupy docelowej, a także o wiele skuteczniejsze wdrażanie przedsięwzięć z zakresu marketingu bezpośredniego. Dzięki nam nawiązywanie kontaktów handlowych, a także kreowanie oraz umacnianie długotrwałych relacji z przedsiębiorstwami i instytucjami, należącymi do grona potencjalnych nabywców Państwa usług i produktów jest o wiele prostsze i pochłania zdecydowanie mniej czasu.

W naszej ofercie znajdują się następujące rodzaje baz danych B2B:

» gotowe bazy branżowe firm z Polski i Europy;
» bazy administracji i instytucji;
» bazy indywidualne, z możliwością precyzyjnego zaprojektowania i dostosowania do potrzeb naszych klientów.

Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu bazę danych firm z dowolnego obszaru w Polsce, jak również w Europie. Konieczne jest tylko wskazanie interesujących dla Państwa rynków i branż, a my zajmiemy się tworzeniem katalogu zgodnego z Państwa wymogami oraz preferencjami.

Selekcji informacji dokonujemy w oparciu o kryteria określone przez Państwa.

Przygotowywane przez nas bazy danych B2B wyróżniają się wysokimi współczynnikami:

 • aktualności danych,
 • reprezentatywności firm z określonej branży lub rynku,
 • wiarygodności danych oraz informacji o firmach.

Zapewniamy Państwu bazy danych w formacie Excel. Do ich największych atutów z pewnością należy łatwość w użyciu oraz możliwość wygodnego filtrowania informacji.

Wiadomości zawarte w katalogach firm:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych, stanowiska*
 • klasyfikacja branży wg PKD, EKD, NACE, SIC
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • forma własności*
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo, powiat, gmina
 • numery telefonów*
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*
 • przedział przychodów*
 • NIP*, REGON*
 • przedział zatrudnienia*
 • rok założenia podmiotu gospodarczego*

*Dla części firm

 

Proces standaryzacji danych zapewnia ich najwyższą jakość.

Gwarantujemy wysoką aktualność danych adresowych,

udzielamy 100% gwarancji na bazę danych.

Oferowane przez nas bazy danych firm umożliwiają naszym Klientom skuteczne wdrażanie działań z zakresu marketingu bezpośredniego we własnym przedsiębiorstwie (mailing pocztowy, e-mailing, fax mailing, voicemailing czy telemarketing), a także bardziej efektywne docierane do określonej grupy docelowej.

Nasze katalogi pozwolą Państwu osiągnąć konkretne korzyści - nowych klientów i partnerów handlowych.

Zapraszamy do współpracy.

Bazy danych firm. Czym są bazy danych firm?

Baza danych to jedno z najważniejszych aktywów każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i branży. W dzisiejszych czasach, kiedy niemal każdy aspekt biznesu opiera się na danych, wykorzystanie bazy danych staje się kluczowe w efektywnym zarządzaniu firmą i dotarciu do potencjalnych klientów.

Baza danych firm to zbiór informacji o przedsiębiorstwach, które pozwalają na precyzyjne zdefiniowanie grupy docelowej. Takie dane umożliwiają lepsze poznanie potrzeb klientów oraz dostarczanie im właściwych produktów i usług. Warto wiedzieć, że bazy danych firm różnią się od siebie, zarówno pod względem ilości rekordów, jak i jakości danych. Dlatego tak ważne jest wybieranie sprawdzonych źródeł informacji, aby mieć pewność, że posiadamy rzetelne dane o firmach.

Struktura baz danych firm 

Struktura bazy danych to kolejny ważny element, który wpływa na jakość informacji w niej zawartych. Tworząc bazę danych, należy przemyśleć odpowiednią strukturę, która pozwoli na sprawną analizę informacji i łatwe wykorzystanie ich w codziennej pracy. W zależności od potrzeb firmy, struktura bazy danych może być różna i dostosowana do konkretnych wymagań.

Istnieją różne formaty baz danych, w zależności od narzędzi i technologii, których używamy do ich tworzenia. Najczęściej stosowanymi formatami są SQL oraz pliki Excel czy CSV. Warto jednak pamiętać, że nie każdy format jest odpowiedni dla każdej praktycznej sytuacji przetwarzania baz danych firm.

Relacyjne bazy danych (RDBMS) - wykorzystują język SQL (Structured Query Language) do zarządzania danymi w tabelach, połączeniach między tabelami oraz zapytaniami do bazy danych.

Bazy danych NoSQL - stosowane do przechowywania danych nierelacyjnych, np. grafów, dokumentów, kluczy i wartości, itp. W przeciwieństwie do baz danych relacyjnych, bazy danych NoSQL mają elastyczne schematy danych.

Bazy danych plikowych - zapisywane jako pliki na dysku, zwykle w postaci tabeli lub pliku tekstowego. Mogą to być proste bazy danych, takie jak arkusze kalkulacyjne lub bardziej zaawansowane bazy danych z relacjami między tabelami.

Bazy danych obiektowe - zaprojektowane dla języków programowania obiektowego. Dane są przechowywane jako obiekty, które mają atrybuty i metody, takie jak klasy i obiekty w programowaniu.

Bazy danych hierarchiczne - dane są przechowywane w hierarchii, na przykład w strukturze drzewa. Często stosowane w systemach informatycznych do przechowywania informacji o sieciach komputerowych i danych geograficznych.

Bazy danych sieciowe - dane są przechowywane w postaci grafu, a dostęp do nich odbywa się poprzez połączenia między węzłami grafu. Zwykle stosowane w systemach informatycznych do przechowywania informacji o sieciach telekomunikacyjnych i innych sieciach.

Wykorzystanie  baz danych w CRM

Pracując na bazach danych, warto korzystać z narzędzi analitycznych, które pozwalają na dokładną analizę informacji i dostarczenie cennych wniosków. Wykorzystanie CRM (Customer Relationship Management) to kolejny kluczowy element w efektywnym zarządzaniu danymi i ich wykorzystywaniu w codziennej pracy. Dzięki zastosowaniu bazy danych w CRM, można łatwo zarządzać kontaktami z klientami, prowadzić skuteczną kampanię marketingową oraz generować większe przychody.

Bazy danych a optymalizacja kosztów w dotarciu do klientów

Optymalizacja kosztów w dotarciu do klientów to ważny aspekt biznesu, którego nie można lekceważyć. Korzystając z baz danych, można znacznie zmniejszyć koszty marketingu oraz skutecznie dotrzeć do potencjalnych klientów. Dzięki właściwej analizie informacji w bazach danych, można dokładnie określić grupę docelową i zaoferować im właściwe produkty czy usługi.

RODO i inne przepisy ochrony danych osobowych 

Ważnym elementem korzystania z baz danych jest przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych RODO (GDPR) i innych jurysdykcji na świecie. W przypadku baz danych firm szczególnie istotne jest, aby dane te były aktualne i kompleksowo przedstawiały działalność danej firmy. Budowanie struktury bazy danych wymaga dokładnego zaplanowania i określenia celów, które mają być osiągnięte dzięki jej wykorzystaniu.

Jakie informacje zawierają bazy danych firm?

W zależności od branży i celów wykorzystania, bazy danych firm mogą zawierać różne informacje, takie jak adresy, numery telefonów, adresy e-mail, informacje o produkcie lub usłudze, a także dane marketingowe, finansowe, gospodarcze. Dlatego bardzo ważne jest, aby baza danych była zgodna z obowiązującymi przepisami i standardami bezpieczeństwa danych.

Korzyści dla firmy poprzez zastosowanie bazy danych firm

Optymalizacja kosztów w dotarciu do klientów z wykorzystaniem baz danych polega na precyzyjnym targetowaniu grup docelowych, co pozwala osiągnąć lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie środków. Wdrożenie bazy danych w CRM pozwala na automatyzację procesów sprzedażowych, co z kolei przyczynia się do oszczędności czasu i środków.

Bazy danych to jedno z najważniejszych aktywów firmy, które pozwalają na efektywną i celowaną komunikację z klientami. Dzięki właściwemu wykorzystaniu bazy danych, firma może osiągnąć znaczące korzyści, takie jak zwiększenie zysków, poprawa wizerunku firmy i zadowolenie klientów.