Baza firm z województwa śląskiego

 

W województwie śląskim działa ok. 400 000 przedsiębiorstw. Wytwarzane jest tu 13,7% PKB w Polsce, co plasuje Śląsk na drugiej pozycji w kraju.

Obszar województwa śląskiego jest najbardziej uprzemysłowionym regionem w Polsce i jednym z najbardziej uprzemysłowionych w Europie. Chociaż wciąż dominuje przemysł ciężki: branża węglowa i hutnicza, to jednak obserwuje się dynamiczny rozwój innych branż, przede wszystkim motoryzacyjnej. W województwie działa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Systematycznie rośnie rola małych i średnich przedsiębiorstw.

Według raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową region ten jest atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów. Główne inwestycje pochodzą z takich krajów jak: Niemcy, Austria, Włochy, Stany Zjednoczone, Belgia, Francja i Holandia. O atrakcyjności inwestycyjnej decyduje położenie w centrum Europy, dobrze rozwinięta sieć infrastruktury transportowej i łączności, duża koncentracja ośrodków akademickich, wysoka podaż wykwalifikowanej siły roboczej, duży i chłonny rynek zbytu liczący blisko 5 mln mieszkańców oraz duże możliwości współpracy kooperacyjnej i handlowej z działającymi w regionie firmami.

 

Baza firm ze Śląska zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej*, stanowisko*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • klasyfikacja branży wg PKD lub EKD
 • branża import/export*
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby, kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • nr telefonów
 • nr komórek*
 • nr faksów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*
 • przedział przychodów*
 • NIP *

100% danych adresowych i telefonicznych

*dla pozostałych pól ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu

 

Od 18 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych!**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

Praktyczne zalety bazy danych:

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych,
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji,
 • Drukowanie wyszukanych firm w postaci dowolnej listy,
 • Drukowanie pojedynczego raportu przedsiębiorstwa,
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek.

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.