Małymi przedsiębiorstwami są firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników, a których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR. Natomiast do mikroprzedsiębiorstw zalicza się te firmy, które zatrudniają rocznie mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót netto lub całkowity bilans w co najmniej jednym z ostatnich dwóch lat nie przekroczył kwoty 2 mln EUR.

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze przedsiębiorstw w Polsce jest bardzo duży – to ok. 99,8%. Z kolei odsetek mikroprzedsiębiorstw w sektorze MSP to aż 96%. Małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa dominują zatem liczebnie wśród ogółu przedsiębiorstw działających w kraju, są one znaczącym segmentem polskiej gospodarki, generującym prawie 40% polskiego PKB.

Dominującymi sektorami działalności polskich mikrofirm są handel i usługi.

 

Baza danych małych firm zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej*, stanowisko*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • klasyfikacja branży wg PKD lub EKD
 • branża import/export*
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby, kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • nr telefonów
 • nr komórek*
 • nr faksów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*
 • przedział przychodów*
 • NIP *

100% danych adresowych i telefonicznych

*dla pozostałych pól ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

 

Praktyczne zalety bazy danych:

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych,
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji,
 • Drukowanie wyszukanych firm w postaci dowolnej listy,
 • Drukowanie pojedynczego raportu przedsiębiorstwa,
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek.

 

Od 19 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych!

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.