Standaryzacja danych to korekta danych w taki sposób, aby utworzyły one jednolity zapis. Jest to metoda porządkowania danych.

Dzięki standaryzacji danych błędne zapisy są poprawiane, a adresy zduplikowane - usuwane. Pomocą w standaryzacji danych są słowniki referencyjne oraz specjalne algorytmy umożliwiające poprawienie błędnych zapisów, np. w nazwach miejscowości czy ulic w celu ujednolicenia ich zapisu.

Standaryzacja danych w bazie pozwala na oszczędność czasu i oszczędność pod kątem finansowym w dotarciu do klientów. Jest niezbędnym elementem dbania o czystość baz danych i pozwala uniknąć pomyłek w wysyłaniu dwóch ofert do jednej firmy.

 

Walidacja danych polega na sprawdzeniu poprawności danych znajdujących się w bazie oraz ich aktualizacji.

Walidacja obejmuje deduplikację danych, ich standaryzację oraz aktualizację.

Dzięki wykonanej walidacji bazy danych będą Państwo pewni, iż dane w niej zawarte są aktualne oraz nie duplikują się. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego wysyłania podwójnych ofert do jednej firmy bądź kontaktowania się z firmami nieistniejącymi. Walidacja danych minimalizuje zatem liczbę zwrotów z wykonanej akcji marketingu bezpośredniego: e-mailingowej, fax mailingowej, sms-owej, voice mailingowej czy wysyłki drogą pocztową.

Po wykonanej walidacji danych przedstawiany jest raport, w którym oznaczone są dane aktualne oraz nieaktualne, zatem będą mieć Państwo wgląd w stopień aktualności Państwa bazy przed wykonaną walidacją.

 

Deduplikacja to proces eliminacji powtarzających się danych.

Nagromadzenie duplikatów w bazach danych jest dość częstym zjawiskiem. Deduplikacja polega na odnalezieniu rekordów powtarzających się: identycznych, podobnych bądź różnych i na oczyszczeniu bazy danych poprzez usuwanie rekordów niepełnych i błędnych, a pozostawianie rekordów wartościowych.

Deduplikacja stosowana jest:

  • w przypadku łączenia baz danych,
  • w przypadku uzupełnienia danych w jednej bazie danymi z innej bazy danych,
  • w systemach CRM,
  • przed wysyłką ofert w celu obniżenia kosztów wysyłki i uniknięcia wysłania podwójnej oferty do jednej firmy.

Proces deduplikacji umożliwia nie tylko eliminację podwójnych rekordów, lecz także łączenie informacji wcześniej rozproszonych.

 

Aktualizacja baz klienta to oferta skierowana do firm, które posiadają swoje bazy danych zbudowane na podstawie wieloletnich kontaktów z klientami.

Wysoka aktualność danych teleadresowych to podstawowy wymóg stawiany każdej bazie danych wykorzystywanej do akcji marketingu bezpośredniego. Zmiany personalne w firmach, zmiany siedziby firmy, powstawanie nowych stron internetowych to czynniki powodujące dezaktualizację bazy.

W celu upewnienia się, iż planowane działania marketingowe przyniosą spodziewane efekty, a firma nie poniesie niepotrzebnych kosztów związanych z wysyłaniem ofert na adresy nieaktualne bądź podwojone, zachęcamy do skorzystania z usługi aktualizacji bazy danych.

Aktualizacja danych w bazie jest gwarancją skutecznego dotarcia do Państwa grupy docelowej.

 

Czyszczenie bazy danych polega na usuwaniu nieaktualnych rekordów z bazy oraz korekcie rekordów niepoprawnych.

Czyszczenie bazy teleadresowej wiąże się z deduplikacją, segmentacją oraz standaryzacją bazy. Usługa ta pozwala na utrzymanie higieny bazy, dokonanie korekty błędnych zapisów oraz zapewnia wysoką aktualność danych.

Korzystając z usługi czyszczenia bazy klientów będą mieć Państwo pewność, iż rekordy nie duplikują się, a działania marketingowe nakierowane na konkretną grupę docelową staną się bardziej efektywne. Czyszczenie baz klienta to także gwarancja poniesienia niższych kosztów na akcję marketingu bezpośredniego oraz odniesienie z niej większych korzyści przez firmę.

 

Segmentacja danych w bazie firm to grupowanie danych według określonych kryteriów - zawartości wybranych kolumn. Segmentacja danych ułatwia ich późniejszą analizę.

Kryteria segmentacji bazy zależne są od indywidualnych potrzeb firmy oraz planowanej akcji marketingowej. Istotny jest m.in. podział rekordów na firmy, które już są naszymi klientami bądź mogą się dopiero nimi stać, gdyż od niego uzależniony jest rodzaj oferty, którą zamierzamy wysłać.

Segmentacja baz danych klientów może być realizowana poprzez analizę RFM bądź też analizę skupień. Analiza RFM to analiza klientów pod kątem przynoszonych przez nich zysków: R – Retency to data ostatniego zakupu, F – Frequency to częstotliwość zakupów, zaś M – Money to ilość wydanych pieniędzy. Analiza tych wskaźników pozwala na ustalenie profilu klientów. Z kolei analiza skupień polega na grupowaniu elementów tej samej kategorii.