Systemy wysyłkowe i raportowanie umożliwiają pełną kontrolę nad przeprowadzaną akcją marketingu bezpośredniego: e-mailingu, fax mailingu, voice mailingu czy kampanii sms.

Wysyłając newsletter bądź też ofertę drogą e-mailową system wysyłkowy umożliwia dokładne śledzenie tego, co dzieje się z wysłanymi wiadomościami. Po zakończonej akcji otrzymują zatem Państwo raport, w którym wyszczególniona jest liczba wysłanych wiadomości, liczba wiadomości dostarczonych, liczba wiadomości otwartych przez odbiorców (współczynnik otwarć - Open Rate), liczba wiadomości niedostarczonych, liczba zwrotów twardych i miękkich, współczynnik klikalności w linki zamieszczone w wiadomościach (Click Through Rate).

Korzystając z systemu wysyłkowego umożliwiającego komunikację poprzez smsy, wiadomości głosowe bądź faksy również otrzymują Państwo raport z przeprowadzonej kampanii.

Systemy wysyłkowe pozwalają na sprawdzenie czy wiadomości nie są traktowane jako spam, zatem czy mają szansę dotrzeć do szerszego grona odbiorców oraz na zarządzanie listą adresów e-mailowych.

Dzięki raportom z przeprowadzonej wysyłki można wyciągnąć wnioski co do skuteczności przedstawianej oferty i jej efektywności w dotarciu do wybranej grupy docelowej.