Rozbudowa baz klienta to usługa polecana w przypadku gdy przedsiębiorstwo posiada swoją bazę danych klientów, jednak jest ona niepełna.

Oferujemy uzupełnianie baz danych o dodatkowe informacje:

 • pełną nazwę podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej i jej stanowisko*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej, klasyfikację branży wg PKD
 • dane o imporcie i eksporcie*
 • formę prawną*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulicę i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • numery telefonów stacjonarnych
 • numery telefonów komórkowych*
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • adresy stron internetowych*
 • przedział przychodów*
 • NIP*
 • inne dane potrzebne firmie*

*ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu

Baza danych zbudowana przez firmę na podstawie wieloletnich kontaktów z klientami jest bazą wartościową, jednak jej wartość wzrasta jeszcze po uzupełnieniu oraz rozszerzeniu danych w niej zawartych.

Rozbudowa bazy danych może być także równoznaczna z dodaniem całkowicie nowych kontaktów do bazy istniejącej.