Marketing bezpośredni to sposób kontaktowania się z indywidualnym klientem, który został opisany w szeregu przepisów i ustaw.

Nasz radca prawny pomoże Państwu w interpretacji przepisów prawnych dotyczących marketingu bezpośredniego i działalności firm, które korzystają z takiej formy docierania do klienta. Wysyłając oferty do klientów będą Państwo pewni, iż stosują dobre praktyki marketingowe oraz działają zgodnie z prawem.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działania marketingu bezpośredniego jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, Tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).