Geomarketing wykorzystuje do celów marketingowych Systemy Informacji Geograficznej – GIS (Geographic Information Systems), które ułatwiają zarządzanie informacją przestrzenną.

Geomarketing umożliwia zlokalizowanie obecnych i potencjalnych klientów firmy biorąc pod uwagę położenie geograficzne. Geomarketing to również pozyskiwanie danych geograficznych, statystycznych i danych liczbowych o strukturze demograficznej klientów. Geomarketing umożliwia także docieranie do potencjalnych klientów znajdujących się w pobliżu danego punktu sprzedaży bądź placówki firmy.

Dzięki geomarketingowi firma ma ułatwione zadanie planowania przestrzennego związanego z działaniami marketingowymi, sprzedażowymi oraz logistycznymi: z lokalizacją nowych placówek, zasięgiem sklepów, zorganizowaniem sieci sprzedaży, działań przedstawicieli handlowych i dystrybucji produktów. Umiejscowienie „białych plam” na mapie sprzyja również planowaniu strategicznemu nowych punktów sprzedaży oraz pozyskiwaniem klientów z tego obszaru.

Połączenie analizy geograficznej z marketingiem ułatwia analizę konkurencji na danym rynku oraz analizę możliwości zaistnienia firmy na rynku.