Data mining, czyli eksploracja danych to proces zaawansowanej analizy i eksploracji danych zmierzający do odnalezienia prawidłowości oraz zależności pomiędzy poszczególnymi zmiennymi. Data mining jest jednym z etapów procesu odkrywania wiedzy z baz danych (KDD – Knowledge Discovery in Databases) polegającym na wykorzystaniu szybkości komputerów w odkrywaniu tych zależności.

Do technik eksploracji danych należą:

 • wizualizacje na wykresach,
 • metody statystyczne,
 • sieci neuronowe,
 • metody uczenia maszynowego,
 • metody ewolucyjne,
 • logika rozmyta,
 • zbiory przybliżone.

Metodami przetwarzania danych są:

 • analiza jakościowa danych,
 • analiza ilościowa danych,
 • streszczenie,
 • poszukiwanie asocjacji,
 • klasyfikacja,
 • grupowanie.

Odkrywanie zależności oraz schematów występujących w bazach danych może stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji finansowych i marketingowych w przedsiębiorstwie.