Newsletter to informacja rozsyłana przez firmę drogą e-mailową do zainteresowanych subskrybentów.

Newslettery publikowane są i wysyłane z różną częstotliwością – niektóre codziennie, inne kilka razy w roku. Częstotliwość wysyłania newsletterów uzależniona jest od profilu działalności oraz potrzeb firmy.

Newslettery mogą pełnić kilka funkcji:

  • mogą służyć zwiększeniu sprzedaży przez firmę stanowiąc ofertę reklamującą produkt lub usługę i nakłaniającą do ich zakupu,
  • mogą pełnić funkcję edukacyjną i informować o aktualnych wydarzeniach z danej dziedziny lub w danej branży, co jest częstą praktyką stosowaną przez wydawnictwa,
  • mogą również oferować specjalne zniżki dla obecnych bądź potencjalnych klientów, którzy zapisują się, by otrzymywać newsletter.

Newsletter to szybka i efektywna metoda kontaktu firmy z obecnymi i potencjalnymi klientami.

Dobre praktyki e-mail marketingu wymagają, by stosować metody check-in oraz chek-out umożliwiające otrzymywanie newslettera tylko tym osobom, które wyraziły na to zgodę oraz wypisanie się z listy subskrybentów w dowolnie wybranym momencie.