Geokodowanie adresów to zapisywanie w bazie danych współrzędnych geograficznych posiadanych adresów. Dzięki takiemu zabiegowi automatycznie można nanieść na mapę wszystkie posiadane przez firmę dane adresowe.

Geokodowanie przydatne jest w wizualizacji  mapy adresów klientów, punktów sprzedaży oraz w przypadku analizy konkurencji. Analiza lokalizacji potencjalnych klientów oraz białych plam na mapie w przypadku występowania konkurencji stanowi przesłankę i pomoc w podejmowaniu decyzji o otwarciu nowej placówki firmy bądź działalności przedstawicieli handlowych.

Geokodowanie stanowi przydatne narzędzie analizy dla działu marketingu w procesie planowania działań handlowych i sprzedażowych. Pozwala na zauważenie zależności pomiędzy lokalizacją klientów a działaniami marketingowymi firmy.