Obsługa akcji wysyłkowych to świadczenie kompleksowych usług nie tylko w zakresie dostarczania ofert tradycyjną drogą pocztową, lecz także drogą e-mailową, faksem oraz za pomocą smsów.

Istotnym elementem w kampaniach marketingu bezpośredniego jest personalizacja odbiorcy. Działania te zmierzają do dotarcia do konkretnych, indywidualnych osób, które powinny odnieść wrażenie, iż dana ofert skierowana jest właśnie do nich, a nie do masowego, bezosobowego odbiorcy.

Obsługa wysyłki pocztowej to:

  • przygotowanie planu akcji marketingu bezpośredniego,
  • dobór docelowej grupy adresatów,
  • przygotowanie i wydruk etykiet adresowych,
  • złożenie elementów pakietów przesyłki pocztowej,
  • spedycja na pocztę, nadzór prawidłowej wysyłki,
  • łączone akcje mailingu, telemarketingu, fax mailingu, e-mailingu,
  • raportowanie po zakończonej akcji Direct Mail.

Pełna obsługa wysyłki wiąże się także z dostarczeniem raportu o liczbie dostarczonych ofert, liczbie ofert niedostarczonych oraz liczbie zwrotów.