Baza firm z województwa dolnośląskiego

 

Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów w Polsce, zajmuje wysoką pozycję pod względem udziału w tworzeniu polskiego PKB. Najważniejsze ośrodki przemysłowe Dolnego Śląska to: Wrocław, Legnica, Wałbrzych, Świdnica oraz Jelenia Góra. Głównymi gałęziami przemysłu są: wydobycie węgla brunatnego i miedzi, hutnictwo miedzi i metali nieżelaznych, przemysł włókienniczy, samochodowy, kolejowy, energetyczny, elektroniczny, odzieżowy, przemysł materiałów budowlanych, przemysł spożywczy, chemiczny, szklarski, drzewny oraz papierniczy.

Większość dolnośląskiego PKB wytwarzana jest przez sektor usług. W regionie zarejestrowanych jest stosunkowo wiele podmiotów gospodarczych działających w różnorodnych sektorach.

Eksport odgrywa istotną rolę we wzroście gospodarczym regionu. Województwo dolnośląskie uczestniczy w Programie Współpracy Międzynarodowej Regionu Morza Bałtyckiego oraz Programie dla Europy Środkowej. Nawiązało także współpracę z regionami w Niemczech, Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, Czechach, na Ukrainie, w Rosji, Brazylii, Austrii, Danii, Szwecji i Anglii. Znaczący udział eksportu na Dolnym Śląsku ma przyczynę w fakcie, iż wiele zagranicznych firm decyduje się na inwestycje w tym regionie. W województwie działają największe światowe marki.

 

Baza firm z województwa dolnośląskiego zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej*, stanowisko*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • klasyfikacja branży wg PKD lub EKD
 • branża import/export*
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby, kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • nr telefonów
 • nr komórek*
 • nr faksów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*
 • przedział przychodów*
 • NIP *

100% danych adresowych i telefonicznych

*dla pozostałych pól ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu

 

Od 18 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych!**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

 

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

Praktyczne zalety bazy danych:

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych,
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji,
 • Drukowanie wyszukanych firm w postaci dowolnej listy,
 • Drukowanie pojedynczego raportu przedsiębiorstwa,
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek.

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.