Baza danych małych i średnich przedsiębiorstw to baza firm o różnych formach prawnych. Do średnich przedsiębiorstw należą firmy zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. Do małych przedsiębiorstw zalicza się firmy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników i których roczny obrót bądź całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR. Z kolei do mikroprzedsiębiorstw zalicza się przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników, których roczny obrót bądź całkowity bilans w ciągu ostatnich dwóch lat nie przekroczył kwoty 2 mln EUR.

Do sektora małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorcy niezależni, partnerscy oraz związani.

W Europie działa ok. 23 mln firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co stanowi 99% wszystkich przedsiębiorstw. W Polsce w sektorze MSP działa ponad 1,5 mln firm, co stanowi 99,8% wszystkich polskich przedsiębiorstw. Dominujący jest w tym sektorze udział mikroprzedsiębiorstw – stanowią one 96% MSP.

Małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzają niemal połowę polskiego PKB. 45,1% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce działa w sektorze usług,  30,3% - w handlu, 13,5% - w budownictwie, a 11% - w przemyśle.

 

Baza danych małych i średnich przedsiębiorstw zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej*, stanowisko*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • klasyfikacja branży wg PKD lub EKD lub innej branży
 • branża import/export*
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby, kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • nr telefonów
 • nr komórek*
 • nr faksów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*
 • przedział przychodów*
 • NIP *

100% danych adresowych i telefonicznych

*dla pozostałych pól ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

 

Praktyczne zalety bazy danych:

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych,
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji,
 • Drukowanie wyszukanych firm w postaci dowolnej listy,
 • Drukowanie pojedynczego raportu przedsiębiorstwa,
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek.

 

Od 19 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych!

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.