Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Francji.

Francja należy do najbardziej uprzemysłowionych państw świata – jest członkiem grupy G8. Obecnie plasuje się na drugim miejscu w Europie pod względem wysokości PKB, a na piątym miejscu na świecie. 

Francja jest zarówno znaczącym eksporterem, jak i importerem towarów. Wymiana handlowa tej potęgi gospodarczej stanowi ponad 5% obrotów międzynarodowych.

Francja jest zarówno znaczącym w świecie inwestorem, jak i miejscem licznych zagranicznych inwestycji. Największymi inwestorami we Francji są kraje Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Włochy, Hiszpania, Niemcy) oraz Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Francuskie inwestycje w Polsce to inwestycje przede wszystkim w branżę telekomunikacyjną oraz przemysł.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Francji:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Francji w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

 

Polska eksportuje do Francji przede wszystkim towary wysoko przetworzone: urządzenia mechaniczne, pojazdy i sprzęt transportowy, jachty, łodzie, przyrządy pomiarowe, narzędzia, sprzęt elektryczny i sprzęt obronny oraz artykuły rolno-spożywcze, produkty drewniane i wyroby hutnicze. Polska natomiast importuje z Francji wyroby elektromechaniczne: wyroby przemysłu samochodowego, maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również wyroby chemiczne: produkty farmaceutyczne, para-chemiczne, chemię organiczną, tworzywa sztuczne i kosmetyki.