Baza firm z województwa podkarpackiego

 

Województwo podkarpackie cechuje koncentracja firm przemysłu lotniczego oraz ośrodków naukowo-badawczych. Znajduje się tu także port lotniczy Rzeszów-Jasionka obsługujący połączenia transatlantyckie. W regionie dominuje przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysł elektromaszynowy oraz chemiczny. Istotną rolę odgrywa przemysł szklarski, materiałów budowlanych, drzewny i lekki.

Na Podkarpaciu funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC i Specjalna Strefa Ekonomiczna Wisłosan Tarnobrzeg oraz trzy parki przemysłowe i technologiczne: Mielecki Park Przemysłowy, Park Przemysłowy "Stare-Miasto Park" i Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny.

60% ludności zamieszkuje na obszarach wiejskich, gdzie dominują małe gospodarstwa rolne. Istotną rolę odgrywa w regionie również branża turystyczna.

 

Baza firm z Podkarpacia zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej*, stanowisko*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • klasyfikacja branży wg PKD lub EKD
 • branża import/export*
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby, kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • nr telefonów
 • nr komórek*
 • nr faksów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*
 • przedział przychodów*
 • NIP *

100% danych adresowych i telefonicznych

*dla pozostałych pól ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu

 

Od 18 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych!**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

Praktyczne zalety bazy danych:

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji
 • Drukowanie wyszukanych firm w postaci dowolnej listy
 • Drukowanie pojedynczego raportu przedsiębiorstwa
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.