Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Austrii.

Austria to społeczna gospodarka rynkowa, jedna z najbardziej rozwiniętych ekonomicznie gospodarek w Unii Europejskiej. Wskaźnik PKB per capita zapewnia Austrii 4. miejsce wśród krajów unijnych. Usługi zajmują główne miejsce w tworzeniu PKB w tym kraju, jednak wzrost gospodarczy nastąpił także w przemyśle. 

Położenie Austrii pomiędzy Europą zachodnią i wschodnią sprawiło, że stała się ona ważnym węzłem komunikacyjnym i gospodarczym. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród zagranicznych inwestorów. Austria prowadzi wymianę handlową przede wszystkim z krajami Europy. Głównym partnerem handlowym Austrii są Niemcy, skąd następuje import niemal połowy towarów.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Austrii:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Austrii w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych

Warunki gwarancji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta.