Baza firm z województwa warmińsko-mazurskiego

 

W tworzeniu gospodarki regionu warmińsko-mazurskiego największy udział mają małe przedsiębiorstwa, z których większość działa w sektorze usług rynkowych. Dominujący jest tu sektor prywatny.

Wiodące działy gospodarki w województwie warmińsko-mazurskim to: produkcja zdrowej żywności, przemysł drzewny, proekologiczna gospodarka leśna, ekoturystyka, produkcja opon, maszyn oraz urządzeń. Region ten objęty został programem Zielonych Płuc Polski ze względu na swój status jednego z najmniej zanieczyszczonych regionów w kraju.

W przemyśle dominuje produkcja artykułów spożywczych i napojów, produkcja mebli, maszyn i aparatury elektrycznej, odzieży i wyrobów futrzarskich. Ponad 1/3 nakładów inwestycyjnych w regionie to inwestycje w przemysł. Sektory: spożywczy, drzewny, energetyka alternatywna oraz turystyka w województwie warmińsko-mazurskim zostały uznane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych za sektory wysokiej szansy.

W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego województwo warmińsko-mazurskie przystąpiło do Euroregionu Bałtyk. Utworzone zostały także specjalne strefy ekonomiczne: Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

46,3% obszaru województwa stanowią użytki rolne. Powierzchnia przeciętnego gospodarstwa rolnego wynosi tu ok. 14 ha, zaś odsetek gospodarstw o powierzchni powyżej 20 ha jest dość wysoki i wynosi 14,5%.

 

Baza firm z województwa warmińsko-mazurskiego zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej*, stanowisko*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • klasyfikacja branży wg PKD lub EKD
 • branża import/export*
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby, kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • nr telefonów
 • nr komórek*
 • nr faksów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*
 • przedział przychodów*
 • NIP *

100% danych adresowych i telefonicznych

*dla pozostałych pól ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu

 

Od 18 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych!**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

 

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

Praktyczne zalety bazy danych:

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych,
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji,
 • Drukowanie wyszukanych firm w postaci dowolnej listy,
 • Drukowanie pojedynczego raportu przedsiębiorstwa,
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek.

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.