Baza danych gospodarstw rolnych w Polsce

Możliwość selekcji gospodarstw rolnych wg:

 • położenia geograficznego: województwa, powiatu, gminy
 • powierzchni w hektarach
 • profilu produkcji rolnej


Praktyczne zalety bazy danych:

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych,
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji,
 • Drukowanie wyszukanych gospodarstw rolnych w postaci dowolnej listy,
 • Drukowanie pojedynczego raportu gospodarstwa,
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek.

 

Od 19 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Baza danych największych gospodarstw rolnych w Polsce zawiera następujące informacje:

 • wielkość powierzchni każdego gospodarstwa wyrażona w hektarach
 • pełny adres siedziby gospodarstwa rolnego
 • kod pocztowy, nazwa gminy, nazwa powiatu, województwo
 • słowny rodzaj działalności rolnej, czyli profil produkcji rolnej
 • symbol rodzaju działalności rolnej
 • forma prawna, forma własności
 • numery telefonów*

100 % informacji!

*informacja dostępna dla części gospodarstw
 

100% aktualności danych.

Najwyższa reprezentatywność gospodarstw.

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

 

Cena bazy danych ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od ilości wybranych przez Państwa rekordów.