Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii: Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.

Pod względem wysokości PKB Wielka Brytania plasuje się na trzecim miejscu w Europie (za Niemcami i Rosją), a na ósmym na świecie. Pod względem wielkości rynku Wielka Brytania zajmuje czwarte miejsce w Europie (po Niemczech, Francji i Włochach). Najistotniejszą rolę odgrywa tu sektor usług, zwłaszcza bankowych i ubezpieczeniowych, dzięki którym Wielką Brytanię określa się drugim po USA bankierem świata.

Wielka Brytania jest znaczącym eksporterem, jak i importerem dóbr w Europie. Polska eksportuje do Wielkiej Brytanii przede wszystkim urządzenia mechaniczne i aparaturę, urządzenia telekomunikacyjne, do zapisu oraz do odtwarzania dźwięku, pojazdy drogowe, maszyny biurowe, urządzenia do automatycznego przetwarzania danych, maszyny elektryczne, meble i ich części, pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki. Polska importuje z kolei produkty medyczne i farmaceutyczne, pojazdy drogowe, maszyny specjalistyczne dla określonych gałęzi przemysłu, ropę naftową i produkty z niej.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Wielkiej Brytanii:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Wielkiej Brytanii w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

 

Poprzez swoją politykę Wielka Brytania stara się tworzyć coraz lepsze warunki dla rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw.