Baza danych przetwórstwa przemysłowego to szansa na nawiązanie kontaktów z nowymi klientami, dostawcami oraz partnerami handlowymi. 

 

Baza danych obejmuje:

 • produkcję artykułów spożywczych, napojów oraz wyrobów tytoniowych,
 • produkcję wyrobów włókienniczych i odzieży,
 • produkcję drewna i wyrobów z drewna,
 • wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych,
 • produkcję wyrobów chemicznych, gumowych i z tworzyw sztucznych,
 • produkcję metali i wyrobów z metali,
 • produkcję maszyn, urządzeń elektrycznych i optycznych,
 • produkcję pojazdów samochodowych,
 • inne działy produkcyjne
 • oraz budownictwo i handel hurtowy.

 

Praktyczne zalety bazy danych:

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych,
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji,
 • Drukowanie wyszukanych firm w postaci dowolnej listy,
 • Drukowanie pojedynczego raportu przedsiębiorstwa,
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek.

 

Od 19 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Baza danych przetwórstwa przemysłowego zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko*, osoby kontaktowe*, stanowiska*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • klasyfikacja branży wg PKD lub EKD
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby, kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • nr telefonów
 • nr komórek*
 • faxów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*

100% danych adresowych i telefonicznych

*dla pozostałych pól ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu
 

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

 

Kontakt z dynamicznie rozwijającymi się firmami zaowocuje nawiązaniem korzystnej dla Państwa współpracy.