Baza firm z województwa podlaskiego

 

Znakomita większość przedsiębiorstw z województwa podlaskiego działa w sektorze prywatnym. Największe znaczenie dla gospodarki regionu ma przemysł spożywczy, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja tkanin oraz przemysł drzewny, lekki i budowlany. Najwięcej firm działa w sekcjach: handel i naprawy, obsługa nieruchomości i firm, budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe. W województwie tym zlokalizowany jest Zambrowski Park Przemysłowy.

W gospodarce regionu dominuje rolnictwo – powierzchnia użytków rolnych stanowi niemal 60% obszaru województwa. Podlasie charakteryzuje się niewielkim stopniem skażenia środowiska. Coraz większą rolę zaczyna tu odgrywać agroturystyka. Ekologiczne produkty spożywcze pochodzące z tego regionu są popularne wśród krajów Unii Europejskiej.

Województwo podlaskie współdziała w ramach Związku Transgranicznego Euroregion „Niemen”, w skład którego oprócz Polski wchodzą Białoruś i Litwa. Nawiązuje także aktywną współpracę z innymi regionami z Włoch, Francji, Finlandii, Niemiec i Szwecji.  

 

Baza firm z Podlasia zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej*, stanowisko*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • klasyfikacja branży wg PKD lub EKD
 • branża import/export*
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby, kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • nr telefonów
 • nr komórek*
 • nr faksów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*
 • przedział przychodów*
 • NIP *

100% danych adresowych i telefonicznych

*dla pozostałych pól ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu

 

Od 18 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych!**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

Praktyczne zalety bazy danych:              

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji
 • Drukowanie wyszukanych firm w postaci dowolnej listy
 • Drukowanie pojedynczego raportu przedsiębiorstwa
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.