Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Bułgarii.

Głównymi partnerami handlowymi Bułgarii, biorąc pod uwagę wartość eksportu, są kraje Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemcy, Włochy i Grecja, a spoza krajów unijnych – kraje bałkańskie, w tym głównie Turcja. W imporcie znaczącą rolę także odgrywają kraje UE, tuż po nich Rosja i Ukraina oraz Turcja, Macedonia i Serbia.

Największymi zagranicznymi inwestorami w Bułgarii są: Wielka Brytania, Austria i Serbia. Sektory najbardziej atrakcyjne dla inwestycji to nieruchomości, pośrednictwo finansowe, budownictwo, turystyka, przemysł energetyczny, spożywczy, farmaceutyczny, transport i logistyka.

Polska eksportuje do Bułgarii przede wszystkim maszyny i urządzenia, produkty mineralne, produkty przemysłu chemicznego, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, artykuły spożywcze, meble, metale nieszlachetne, zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Bułgarii:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Bułgarii w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.