Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Finlandii.

Finlandia to kraj rozwinięty gospodarczo, posiadający jeden z najwyższych wskaźników PKB w Europie.  

Głównymi partnerami handlowymi Finlandii są: Szwecja, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania, Holandia, USA i Chiny.

Polska zajmuje 11. miejsce wśród importerów z Finlandii (2,64% udziału) i 15. miejsce spośród eksporterów do tego kraju (1,7% udziału). Polska importuje przede wszystkim artykuły papiernicze, maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, produkty chemiczne i metalurgiczne. Z kolei eksportuje wyroby przemysłu elektromaszynowego, produkty mineralne (węgiel i koks), wyroby przemysłu chemicznego, produkty rolno-spożywcze i wyroby przemysłu drzewno-papierniczego. Wymiana handlowa między Polską a Finlandią charakteryzuje się znacznym ujemnym saldem po stronie polskiej.

Finlandia zajmuje 17. pozycję wśród krajów inwestujących w Polsce.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Finlandii:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Finlandii w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

 

Gospodarkę fińską charakteryzuje najwyższa na świecie konkurencyjność oraz najmniej uciążliwe bariery biurokratyczne i regulacje administracyjne dla nowopowstających przedsiębiorstw.