Baza firm z województwa mazowieckiego

 

Województwo mazowieckie jest najszybciej rozwijającym się regionem w Polsce, posiada także największy wkład w tworzenie PKB w Polsce – wytwarza ponad 20% krajowego PKB. Istotną rolę odgrywa tu przemysł rolno-spożywczy, petrochemiczny, energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy.

Mazowsze przyciąga także najwięcej inwestycji, ok. 30% zagranicznych inwestorów wybrało ten region na swoją siedzibę. Ponadto województwo mazowieckie ma udział w niemal połowie wartości polskiego importu oraz eksportu.

Na Mazowszu działa obecnie ok. pół miliona firm skupionych przede wszystkich w aglomeracji warszawskiej. Pozostała część regionu ma charakter głównie rolniczy, użytki rolne zajmują ok. 65% obszaru województwa.

 

Baza firm z Mazowsza zawiera następujące informacje:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • imię i nazwisko osoby kontaktowej*, stanowisko*
 • słowny rodzaj działalności gospodarczej
 • klasyfikacja branży wg PKD lub EKD
 • branża import/export*
 • forma prawna*
 • dokładny adres pocztowy
 • ulica i numer lokalu / siedziby, kod pocztowy
 • miejscowość
 • województwo
 • nr telefonów
 • nr komórek*
 • nr faksów*
 • adresy e-mail*
 • adres strony www*
 • przedział przychodów*
 • NIP *

100% danych adresowych i telefonicznych

*dla pozostałych pól ilość i zakres informacji podlega uzgodnieniu

 

Od 18 lat specjalizujemy się w dostarczaniu usług w zakresie baz danych. Przy zamówieniu otrzymają Państwo pakiet wsparcia technicznego i prawnego.

 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • 100% gwarancji bazy danych!**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

 

Otwarta i edytowalna baza firm w formacie Excel dostępna na płycie CD.

Praktyczne zalety bazy danych:

 • Sortowanie wybranych danych wg informacji zawartych w bazie danych,
 • Swobodne i szerokie kryteria selekcji / filtrowania informacji,
 • Drukowanie wyszukanych firm w postaci dowolnej listy,
 • Drukowanie pojedynczego raportu przedsiębiorstwa,
 • Drukowanie etykiet adresowych w postaci naklejek.

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.