Istotnym elementem analizy rynku jest badanie satysfakcji klienta po dokonaniu zakupu danego produktu bądź skorzystaniu z usługi. Nabywca jest zadowolony jeśli zostaną spełnione jego oczekiwania.

Na zadowolenie klienta wpływają:

  • jakość produktu,
  • cena,
  • odpowiedni serwis
  • obsługa klienta.

O zadowoleniu klienta można mówić w przypadku gdy otrzymał on to, czego się spodziewał bądź zakup przerósł jego oczekiwania. Zadowolenie klienta jest niezwykle istotne gdy podejmuje on decyzję o ponownym zakupie danego produktu.

Satysfakcja klienta jest cechą stopniowalną – może być on częściowo lub całkowicie zadowolony. Wysoki poziom satysfakcji klienta wpływa na jego lojalność wobec marki. W przypadku gdy konsument jest zadowolony z zakupu i kierują nim pobudki nie tylko racjonalne, ale również emocjonalne, istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakupi produkt firmy ponownie.

Klienci dokonują zakupów produktów bądź usług firmy, która oferuje najwięcej wartości.

Wyróżnia się:

  • wartość postrzeganą przez klienta (CPV Customer Perceived Value), która jest różnicą między przewidywaną oceną wszystkich korzyści i kosztów związanych z daną ofertą i ofertą konkurencyjną,
  • całkowitą wartość dostarczaną klientowi, czyli dostrzegalną wartość pieniężną związaną z korzyściami ekonomicznymi, funkcjonalnymi i psychicznymi, których klient spodziewa się po danej ofercie rynkowej,
  • całkowity koszt klienta związany z kosztami, które klient spodziewa się ponieść na analizę, pozyskanie, używanie i pozbycie się danej oferty handlowej.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.