Badanie kanałów dystrybucji ma na celu ustalenie drogi produktu od producenta do nabywcy. To charakterystyka sieci rozprowadzenia produktu i sposobów ułatwienia konsumentom dostępu do niego.

Badanie kanałów dystrybucji to analiza:

  • struktury kanałów dystrybucji,
  • wielkości sieci: liczby pośredników uczestniczących w procesie dystrybucji,
  • udziału ogniw dystrybucji w generowaniu obrotów na rynku,
  • rodzaju sprzedaży,
  • umiejscowienia ogniw: zakładów, magazynów, punktów sprzedaży detalicznej,
  • zasad organizacji,
  • funkcjonowania kanałów dystrybucji,
  • zasad współpracy z dostawcami,
  • akwizycji sprzedaży,
  • możliwości eksportowych na rynkach międzynarodowych.

Badanie kanałów dystrybucji może dotyczyć także badania strumieni rynkowych przepływających przez nie: informacji rynkowej, informacji promocyjnej, negocjacji, zamówień, finansowania, fizycznego władania, płatności, prawa własności oraz ryzyka.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.