Analiza konkurencji i otoczenia rynkowego pozwala na ustalenie szans na sukces przedsiębiorstwa w danej branży. Konkurencja jest procesem polegającym na tym, iż podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych. Celem przedsiębiorstwa jest przedstawianie korzystniejszej oferty rynkowej, co pozytywnie wpływa na realizację jego interesów. Przedsiębiorstwa mogą konkurować ze sobą pod kątem ceny, jakości produktu oraz działań reklamowych.

Analiza konkurencji odbywa się na kilku płaszczyznach:

 • analiza konkurencji w ramach marki,
 • analiza konkurencji w ramach gałęzi,
 • analiza konkurencji w ramach formy produktu,
 • analiza konkurencji ogólnej.

Analiza konkurencji obejmuje analizę:

 • grupy strategicznej, czyli grupy firm działających według takiej samej strategii na rynku docelowym,
 • celów konkurencji,
 • silnych i słabych stron konkurencji,
 • wzorców reakcji na działania konkurencji.

W analizie konkurencji niezbędne jest określenie czterech elementów:

 • przyszłych celów,
 • założeń dotyczących przedsiębiorstwa oraz gałęzi, w skład której ono wchodzi,
 • bieżącej strategii, tzn. jak przedsiębiorstwo radzi sobie z konkurencją obecnie,
 • sprzyjających okoliczności i zagrożeń.

Zdobycie tej wiedzy pomaga firmie określić możliwe reakcje konkurencji w przypadku wystąpienia nowych sytuacji na danym rynku.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.