Badania metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews)

Technika badań CAWI to wywiad przeprowadzony poprzez otrzymanie kwestionariusza czy też ankiety drogą internetową oraz wypełnienie go on-line. Obecnie metoda CAWI jest jedną z bardziej popularnych oraz najszybciej rozwijających się metod badań marketingowych. W porównaniu do innych metod, dzięki poczuciu anonimowości i możliwości udziału w badaniu w terminie dogodnym dla respondenta, pozwala zgromadzić bardziej rzetelne dane.

Przeprowadzając badania tą metodą możemy być pewni, iż nie tylko dotrzemy do szerszej grupy potencjalnych klientów, ale również tego, iż nasza ankieta trafi do konkretnej grupy docelowej. Samodzielnie można zaadresować ankietę do interesującej nas grupy, określając czy mają być to np. sklepy internetowe, czy też internauci odwiedzający portale tematyczne.

W dobie, gdy praktycznie każdy ma dostęp do komputera z Internetem a coraz więcej osób korzysta z wszelkiego rodzaju urządzeń typu smartfony czy tablety, darmowy bezprzewodowy Internet jest dostępny w większości publicznych miejsc, badanie metodą CAWI na pewno będzie o wiele skuteczniejsze. Badania tradycyjnymi metodami takimi jak wywiady osobiste, przeprowadzane przez ankieterów, czy też telefoniczne stają się coraz mniej popularne. Przede wszystkim coraz trudniej jest dotrzeć osobiście do potencjalnych klientów, między innymi z powodu zastrzeżonych numerów telefonów, nieobecności w domach, czy też chęci zachowania przez nich prywatności.

Przeprowadzanie badań metodą CAWI niewątpliwie redukuje nie tylko koszty oraz czas związany z przygotowaniem samego badania, lecz także czas jego realizacji oraz zebrania danych do analizy. Ponadto:

  • w przeciwieństwie do papierowej ankiety, w elektronicznym formularzu można umieszczać nie tylko pytania tekstowe, ale również elementy multimedialne takie jak filmy wideo, grafiki, reklamy, czy też dźwięki;
  • umożliwia wgląd w wyniki badania w trakcie jego trwania;
  • niski koszt (nie potrzeba zatrudniać ankieterów);
  • ankietę można modyfikować, w zależności od udzielanych odpowiedzi, w trakcie jej trwania;
  • ankiety w formie elektronicznej są łatwiejsze do poprawienia, w przypadku gdy zauważy się błąd po jej przygotowaniu, oraz nie wymagają nakładów finansowych związanych z ich wydrukiem;
  • szybki dostęp do uzyskanych danych oraz możliwość szybkiej analizy – uzyskane dane są w formie elektronicznej;
  • eliminuje „efekt ankietera”, czyli wpływu osoby przeprowadzającej badanie na udzielane odpowiedzi;
  • uczestnicy mają możliwość zachowania większej anonimowości;
  • dzięki prowadzeniu badania przy użyciu Internetu można dotrzeć do grup, do których trudno dotrzeć w tradycyjny sposób;
  • ankieta udostępniona w sieci jest dostępna na całym świecie.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.