Badania metodą CATI (Computer Assisted Telephone Interviews)

Technika badań CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) to wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Badania tą techniką pozwalają szybko podjąć trafne, a przede wszystkim efektywne kroki odnośnie kierunku kreowania oraz właściwej promocji wizerunku firmy, strategii produkcyjnej czy też działań związanych z marketingiem i reklamą. 

Zalety wywiadów telefonicznych CATI:

  • stały monitoring badania i jakości zebranych danych
  • krótki czas potrzebny na realizację wywiadów
  • zastosowanie zarówno w badaniach konsumenckich jak i B2B
  • zebrane dane zapisywane są formie elektronicznej
  • standaryzacja technik wykonania wywiadów
  • obniżenie kosztów
  • zminimalizowanie niebezpieczeństwa wystąpienia błędów
  • wyższa jakość pozyskiwanych wyników
  • analiza wyników może być dostarczona tuż po wykonaniu ostatniego wywiadu

Badania CATI sprawdzają się szczególnie w badaniach satysfakcji, opinii oraz lojalności klientów. Dzięki uzyskanym informacjom można sporządzić profil klienta, poznać wady i zalety badanego produktu, a także zbadać znajomość marki. 

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.