W celu skutecznego dotarcia do potencjalnych klientów, należy zapoznać się z ich potrzebami oraz oczekiwaniami wobec oferowanych produktów lub usług. Firma ABMmedia przeprowadza profesjonalne badania marketingowe, pomagając w ten sposób swoim Klientom w zdobyciu informacji o konsumentach i strukturze popytu oraz podaży w interesującym ich obszarze gospodarki. Wyniki są pomoce również w pozyskiwaniu danych o relacjach w nim panujących. Dzięki tej ofercie poznają Państwo rynek pod kątem koniunktury gospodarczej, działań konkurencji, jakości i cen produktów, świadczonych usług oraz podejmowanych działań promocyjnych.

Możemy przeprowadzić analizę i badanie marketingowe wybranego przez Państwa sektora. Nie ograniczamy się do analizy w ramach jednej branży bądź zdefiniowanego obszaru terytorialnego, dlatego też jesteśmy w stanie dostosować się do Państwa potrzeb i wymagań.

Jeśli chcą Państwo przekonać się, czy decyzje o inwestycji, poszerzaniu swojej działalności bądź wchodzeniu w relacje handlowe z firmami działającymi na danym rynku będą słuszne, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oprócz obserwacji zjawisk rynkowych zajmujemy się także przeprowadzaniem analizy elementów i czynników mających wpływ na układ stosunków rynkowych.

W dalszej kolejności przeprowadzamy naukowe badania, które mają na celu wykrycie prawidłowości rządzących rynkiem. Przygotowujemy także raporty z przeprowadzonych działań oraz sporządzamy prognozy rynkowe, dzięki którym będą mieli Państwo wyraźny wgląd w przyszłość interesującego sektora. Przygotowujemy także propozycje rozwiązań pojawiających się problemów.

Do Państwa należy wybór modułów badawczych, których funkcjonowanie chcieliby poznać.

Wykonujemy badanie marketingowe następujących modułów:

 • Koniunktury gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • Kosztów i cen,
 • Produktów,
 • Działalności produkcyjnej,
 • Kanałów dystrybucji,
 • Działań promocyjnych,
 • Konsumentów.

Oferowane przez nas świadczenia mogą przybierać różnorodne formy w realizacji. Wybór sposobu przeprowadzania badań marketingowych dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Do preferowanych przez nas metod należą:

 • badania motywacyjne (np. wywiady i testy, które mają na celu rozpoznanie motywacji konsumentów);
 • panel produktów sprzedaży detalicznej (zbieranie informacji za pomocą inwentaryzacji w punktach sprzedaży detalicznej);
 • badania ankietowe (ankieta, wywiad bezpośredni, ankieta prasowa, wywiad telefoniczny);
 • panel konsumentów (badania konsumentów dobranych w sposób losowy);
 • metody eksperymentalne i obserwacyjne (np. eksperyment rynkowy);
 • bieżąca obserwacja rynku.

Korzyści płynące z prowadzonych badań

Zastanawiają się Państwo, co tak naprawdę można osiągnąć we współpracy z naszą firmą? Można przede wszystkim trafniej dostosować produkt lub usługę do oczekiwań grupy docelowej, co przekłada się na większą sprzedaż i pełną satysfakcję klientów.

Analiza potrzeb klientów pozwala również reagować na zmiany na rynku, które najczęściej są związane ze stale zmieniającymi się preferencjami klientów i działaniami konkurencji. Przeprowadzane przez nas analizy wskazują także obszary istotne, mniej istotne oraz te zupełnie nieważne, czyli odpowiadają na pytanie: na jakiej działalności należy się skoncentrować? Wiedza na temat struktury wybranego rynku i zachowań potencjalnych klientów z pewnością zaowocuje skuteczniejszą sprzedażą Państwa produktów i usług.


Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do współpracy z naszym przedsiębiorstwem! To inwestycja w rozwój własnej działalności.