Badania konsumentów pozwalają na stworzenie profilu nabywców oferowanych przez Państwa produktów bądź usług lub potencjalnych klientów Państwa przedsiębiorstw. Badania obejmują zachowania konsumentów oraz ich potrzeby i preferencje.

Badania konsumentów obejmują:

  • badania segmentacji rynku,
  • badania satysfakcji klientów,
  • badania preferencji marek u konsumentów,
  • badanie postrzegania marki,
  • badanie postaw i zwyczajów u konsumentów.

Badanie konsumentów pozwala na stworzenie lepszej oferty, zaspokajającej potrzeby określonej grupy docelowej.

Analiza klientów to działanie wspomagające sprzedaż produktów i usług.

Analiza klientów uwzględnia cykl życia klienta w firmie i obejmuje analizę klientów obecnych, potencjalnych oraz tych, którzy już zakończyli współpracę z daną firmą.

Analiza takich elementów jak struktura demograficzna klientów, miejsce ich zamieszkania, wybór określonych produktów i częstotliwość zakupów pozwala na stworzenie profilu klientów oraz ich potencjału, a następnie skierowanie do nich zindywidualizowanej oferty w celu nakłonienia do dokonania zakupu.

Analiza klienta pozwala na poznanie i zaspokojenie jego potrzeb. Zapewnienie satysfakcji klientowi to gwarancja jego lojalności wobec firmy. W sytuacji dużej konkurencji panującej na rynku zatrzymanie wartościowego klienta staje się kwestią priorytetową.

Jednym z najistotniejszych zadań marketingowych jest określenie grupy docelowej, do której skierowane są produkty lub usługi firmy.

Analiza tej grupy – potencjalnych oraz obecnych klientów – pozwala na lepsze skonstruowanie oferty. Oferta trafiająca w potrzeby określonej grupy docelowej będzie znacznie skuteczniejsza niż oferta ogólna, skierowana do odbiorcy masowego i anonimowego.

Analiza siły nabywczej konsumentów zlokalizowanych w danym regionie umożliwia oszacowanie wielkości dochodów jego mieszkańców. Dane o sile nabywczej grupy konsumentów na danym rynku pozwolą na lepsze zaplanowanie akcji marketingowych, promocyjnych i sprzedażowych, w celu wykreowania jak największego popytu na oferowane przez Państwa produkty bądź usługi.

Analiza siły nabywczej zawiera także dane demograficzne, co stanowi pomoc w personalizacji oferty skierowanej do określonej grupy docelowej.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.