Badanie produktu składa się z charakterystyki asortymentu, jakości, marki i opakowania.

Badanie to obejmuje również:

  • badanie popytu na nowy produkt i przewidywanie reakcji konsumenta na jego pojawienie się na rynku,
  • badanie produktów już wprowadzonych na rynek,
  • badanie produktów konkurencji.

Istotnym elementem jest identyfikacja faz życia produktu, tj. określenie, czy produkt znajduje się w fazie wprowadzenia, reorganizacji, wzrostu, nasycenia bądź spadku oraz pozycjonowanie produktu, czyli takie kreowanie oferty, by zajęła ona wyróżniające się miejsce w świadomości potencjalnych nabywców.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia szczegółów współpracy.