Badanie działalności produkcyjnej obejmuje analizę pojedynczego przedsiębiorstwa bądź większej liczby przedsiębiorstw działających na określonym rynku.

Badanie produkcji obejmuje badanie poziomu technologii produkcji oraz badanie poziomu i przygotowania kadry i obsługi technicznej.

Badanie działalności produkcyjnej pozwala na ustalenie wpływu efektywności produkcji na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Etapy analizy produkcji w przedsiębiorstwie:

  • analiza wykonania planu produkcji,
  • analiza struktury asortymentowej produkcji,
  • analiza jakości i nowoczesności produkcji,
  • ogólna ocena zmian w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa.