Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Arabii Saudyjskiej.

Arabia Saudyjska to jedno z najszybciej rozwijających się państw na świecie, najbardziej rozwinięty gospodarczo kraj arabski. Zajmuje 20. pozycję wśród największych gospodarek narodowych na świecie. Populacja Arabii Saudyjskiej obejmuje 29 mln mieszkańców.

W Arabii Saudyjskiej dominujący jest udział sektora prywatnego. Istotne znaczenie dla tego kraju ma wydobycie oraz przetwórstwo ropy naftowej - Arabia Saudyjska jest największym na świecie eksporterem ropy naftowej. Jej głównymi partnerami handlowymi są: Japonia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Korea Południowa i Indie.

Arabia Saudyjska jest jednym z największych pozaeuropejskich partnerów handlowych Polski. Polska eksportuje do Arabii Saudyjskiej produkty przemysłu surowców mineralnych, chemicznego, meblarskiego i papierniczego, metale nieszlachetne, urządzenia elektryczne i maszynowe. Importuje natomiast tworzywa sztuczne, produkty przemysłu chemicznego oraz winogrona i owoce cytrusowe.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Arabii Saudyjskiej:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Arabii Saudyjskiej w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.