Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Grecji.

W gospodarce Grecji istotne znaczenie ma sektor usług, który wytwarza 78,8% PKB. Główną rolę odgrywa tu zwłaszcza turystyka, transport (przede wszystkim transport morski), handel, bankowość i telekomunikacja.

Głównymi partnerami handlowymi Grecji są kraje Unii Europejskiej: Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Cypr, Bułgaria, Rumunia, Belgia a także Rosja, Stany Zjednoczone Chiny, Iran, Turcja oraz Korea Południowa. Grecja eksportuje przede wszystkim produkty rolno-spożywcze, skóry, odzież, metale i produkty chemiczne. Importuje z kolei dobra inwestycyjne, surowce energetyczne i paliwa oraz dobra konsumpcyjne.

Największymi inwestorami zagranicznymi w Grecji są Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Luksemburg, Holandia, Włochy i Cypr.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Grecji:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Grecji w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.