Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Luksemburga.

Luksemburg jest krajem wysoko rozwiniętym, w którym usługi finansowe stanowią 30% PKB. To jedno z najważniejszych centrów finansowych na świecie. Populacja Luksemburga obejmuje 0,5 mln mieszkańców. 

Głównymi partnerami handlowymi Luksemburga są Niemcy, Belgia, Francja, Chiny oraz Holandia.

Luksemburg zajmuje 37. pozycję wśród partnerów handlowych Polski biorąc pod uwagę eksport z Polski (0,11% obrotów handlowych w eksporcie), a 41. pozycję biorąc pod uwagę import (0,14% obrotów handlowych w imporcie do Polski). Polska eksportuje do Luksemburga przede wszystkim produkty o niskim stopniu przetworzenia: wyroby przemysłu chemicznego i metalurgicznego.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Luksemburga:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzieki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Luksemburga w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.