Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Węgier.

Populacja Węgier liczy 10 mln mieszkańców. Węgry posiadają dodatnie saldo obrotów handlowych. Głównymi partnerami handlowymi Węgier w eksporcie są: Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Francja, Rumunia, Słowacja i Austria, a w imporcie: Niemcy, Rosja, Chiny, Austria i Niderlandy.

Kraj ten plasuje się na 14. pozycji wśród partnerów handlowych Polski biorąc pod uwagę obroty handlowe (9. miejsce w polskim eksporcie i 16. – w imporcie). Polska z kolei jest 7. partnerem handlowym dla Węgier. Głównymi towarami w polsko-węgierskiej wymianie handlowej są maszyny i urządzenia, metale nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych, produkty rolno-spożywcze, produkty chemiczne, tworzywa sztuczne oraz pojazdy.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Węgier:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzieki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Węgier w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.