Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Białorusi.

Białoruś to kraj rolniczo-przemysłowy. 80% białoruskiego PKB jest wypracowywane przez sektor państwowy. Handel i usługi są jedynym sektorem z przewagą własności prywatnej nad państwową (81,9% wobec 15,8%). Głównym centrum handlowym jest Mińsk, w którym zlokalizowana jest ponad połowa podmiotów gospodarczych związanych z handlem i usługami.

Własność inwestorów zagranicznych stanowi w tym kraju 2,3%. Najważniejszym partnerem handlowymi Białorusi jest Rosja (przypada na nią ponad 50% handlu zagranicznego), a także Niemcy, Ukraina, Holandia, Wielka Brytania i Polska.

Polska eksportuje na Białoruś wyroby przemysłu elektromaszynowego, mięso wieprzowe, wyroby metalurgiczne i produkty przemysłu chemicznego, w tym przede wszystkim kosmetyki, chemię gospodarczą oraz tworzywa sztuczne. Importuje natomiast produkty mineralne ropopochodne, nawozy potasowe oraz drewno.

Istotną rolę w gospodarce Białorusi odgrywa transport z dobrze rozwiniętą infrastrukturą: koleją, wewnętrznymi drogami wodnymi oraz ropociągami i gazociągami.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Białorusi:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Białorusi w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta.