Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Danii.

Dania jest krajem wysoko rozwiniętym, w którym główną rolę odgrywa przemysł oraz rolnictwo. Posiada jeden z najwyższych wskaźników PKB w Europie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 

Dania jest zarówno eksporterem, jak i importerem dóbr i usług. Jej głównymi partnerami handlowymi są kraje Unii Europejskiej. Wartość międzynarodowej wymiany handlowej stanowi w Danii 81% PKB.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wymiana handlowa między Polską a Danią rozwija się dynamicznie. Biorąc pod uwagę wartość polskiego eksportu, rynek duński zajmuje 14. pozycję wśród partnerów handlowych Polski.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Danii:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Danii w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta. 

 

Dania uważana jest za państwo, w którym panują jedne z najlepszych na świecie warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. Działa w niej wiele małych i średnich  przedsiębiorstw.

Dania uchodzi za kraj, na którego rynku wewnętrznym panuje mała konkurencja. Branże o ograniczonej konkurencji to: produkcja żywności i napojów, przemysł tytoniowy, produkcja materiałów budowlanych, część przemysłu chemicznego i elektronicznego, aparatury medycznej, publikacji książek, czasopism i gazet.