Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Litwy, Łotwy i Estonii.

Litwa. Populacja Litwy liczy 3 mln mieszkańców. Dla Litwy Polska jest 3. co do ważności partnerem handlowym (tuż po Rosji i Niemczech). Polska posiada nadwyżkę handlową z Litwą - przewaga eksportu nad importem dla Polski sięga 60%. Litwa importuje z Polski przede wszystkim artykuły rolno-spożywcze, produkty chemiczne, wyroby przemysłu elektromaszynowego oraz metalurgicznego.

Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród zagranicznych inwestorów w tym kraju.

Łotwa. Biorąc pod uwagę wysokość obrotów, Łotwa jest 18. partnerem handlowym Polski w Unii Europejskiej i 30. na świecie. Dla Łotwy z kolei Polska zajmuje 7. miejsce w eksporcie i 4. w imporcie towarów. Cechą charakterystyczną wzajemnych obrotów handlowych jest nadwyżka dla Polski. Główne towary eksportowe na Łotwę to: maszyny, urządzenia mechaniczne oraz pojazdy, produkty przemysłu chemicznego, metale nieszlachetne i tworzywa sztuczne.

Inwestycje zagraniczne na Łotwie to przede wszystkim inwestycje litewskie, szwajcarskie, estońskie i ukraińskie. Polska zajmuje 5. pozycję wśród zagranicznych inwestorów w tym kraju. Infrastruktura prawna nie stwarza żadnych barier współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Łotwą.

Estonia. Populacja Estonii obejmuje 1,3 mln mieszkańców a jej głównymi parterami handlowymi Estonii są: Finlandia, Szwecja, Niemcy, Rosja i Łotwa. Pod względem obrotów Estonia jest 21. partnerem handlowym Polski spośród krajów Unii Europejskiej i 34. na świecie. Dla Estonii z kolei Polska plasuje się na 7. pozycji pod względem importu oraz 16. – pod względem eksportu. Import z Polski stanowi 5,65% importu tego kraju. Polskie produkty eksportowe do Estonii to przede wszystkim wyroby przemysłu elektromaszynowego, produkty mineralne, wyroby przemysłu chemicznego, metale nieszlachetne i wyroby spożywcze.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z krajów nadbałtyckich:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Litwy, Łotwy i Estonii w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji dostępne są na stronie internetowej lub w BOK.