Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Portugalii.

Populacja Portugalii obejmuje 10,5 mln mieszkańców. Głównymi partnerami handlowymi Portugalii są przede wszystkim kraje Unii Europejskiej: Hiszpania, Niemcy, Francja, Włochy, Niderlandy, Wielka Brytania i Belgia, wymiana z którymi stanowi 75% obrotów handlowych tego kraju. Pozostałymi ważnymi partnerami są dla Portugalii Brazylia, Nigeria i Stany Zjednoczone. Portugalia eksportuje przede wszystkim maszyny i urządzenia, pojazdy i ich części, metale nieszlachetne, paliwa, plastik, gumę, wyroby chemiczne, odzież, produkty rolne, papier i masę celulozową. Importuje natomiast paliwa, maszyny i urządzenia, pojazdy i ich części, produkty rolne, wyroby chemiczne, metale nieszlachetne, plastik, gumę, żywność i odzież.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Portugalii:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzieki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Portugalii w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

 

Najwięksi inwestorzy zagraniczni w Portugalii w ostatnich latach to: Niderlandy (z udziałem 22% w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych), Hiszpania (17,7%), Francja (16,4%), Wielka Brytania (13,8%), Niemcy (10,1%), Szwajcaria (6,2%), Belgia (4,1%), Luksemburg (2,7%), Irlandia (1,5%) i Stany Zjednoczone (1,3%). Najwięcej inwestycji dokonano w sektorze handlowym (38,9%), usług finansowych (22,3%), produkcji przemysłowej (21%), w technologie informacyjne i telekomunikację (5,7%), konsulting i badania (2,6%), branżę związaną z elektrycznością, gazem i wodą (1,9%), budownictwo (1%) oraz nieruchomości (0,9%).

Polska znalazła się na 5. pozycji wśród krajów najczęściej wybieranych przez inwestorów portugalskich.