Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Czech i Słowacji.

 

Czechy. Gospodarka Czech uchodzi za jedną z najbardziej stabilnych wśród gospodarek krajów postkomunistycznych. Charakteryzuje je rozwinięty przemysł oraz wciąż trwająca prywatyzacja niektórych sektorów. 

Najważniejszymi partnerami handlowymi Czech są Niemcy, Słowacja, Austria, Polska oraz Francja.

Polska eksportuje do Czech części i akcesoria samochodowe, energię elektryczną, drut miedziany, węgiel, brykiety, silniki spalinowe, meble, sztaby i pręty z żeliwa, aparaturę odbiorczą dla telewizji oraz oleje ropy naftowej. Importuje z kolei wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego, wyroby metalurgiczne oraz produkty mineralne.

 

Słowacja. Na Słowacji duży udział w gospodarce ma przemysł, który wytwarza 1/3 PKB.

Głównymi partnerami handlowymi Słowacji są Niemcy, Czechy, Francja, Włochy, Polska, Węgry, Austria, Wielka Brytania i Korea Południowa.

Polska eksportuje na Słowację wyroby nieszlachetne i produkty z nich zrobione, produkty mineralne, urządzenia mechaniczne i elektryczne, pojazdy, statki powietrzne, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet, tytoń oraz produkty przemysłu chemicznego. Importuje natomiast ze Słowacji oleje z ropy naftowej, wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, aparaturę odbiorczą dla telewizji, pojazdy, części i akcesoria do pojazdów samochodowych, opony.

Na Słowacji panuje korzystna polityka finansowa dla inwestorów, co powoduje napływ zagranicznego kapitału.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Czech i Słowacji:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Czech i Słowacji w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta.