Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Rumunii.

Rumunia zajmuje 14. pozycję wśród partnerów handlowych Polski spośród krajów Unii Europejskiej, a 20. pozycję biorąc pod uwagę wszystkie kraje. 

Rumunia eksportuje do Polski przede wszystkim maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny, metale nieszlachetne i wyroby, pojazdy, samoloty i statki, tworzywa sztuczne i kauczuk, materiały i wyroby włókiennicze, natomiast importuje z Polski: metale nieszlachetne i wyroby z nich, produkty mineralne, maszyny, urządzenia, sprzęt elektryczny, produkty przemysłu chemicznego i tworzywa sztuczne.

Polska plasuje się na 20. miejscu wśród zagranicznych inwestorów w Rumunii.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Rumunii:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Rumunii w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.