Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zajmują 28. miejsce w rankingu największych gospodarek świata, i trzecie wśród 15 krajów regionu środkowego Wschodu/ Północnej Afryki. ZEA charakteryzują się aktywnym rozwojem struktury gospodarczej państwa – dywersyfikacją struktury gałęziowej gospodarki poprzez podniesienie rangi nauki i wykształcenia, które odgrywają szczególną rolę przy wdrażaniu wysoko wykwalifikowanych technik zarządzania. ZEA stworzyła dynamiczne środowisko dla przedsiębiorców.

Głównym towarem eksportowym ZEA jest ropa naftowa, gaz ziemny oraz produkty ropopochodne, aluminium hutnicze, którego są czołowym eksporterem. W przypadku importu są to chemikalia, żywność, maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy. Główni partnerzy handlowi ZEA to Japonia, Korea Południowa, Indie, Iran, Tajlandia, USA i Niemcy.

W ZEA działają polskie przedsiębiorstwa z branży naftowo-gazowej, instalacyjnej oraz budowlanej, łączna wartość polskich inwestycji
w ZEA szacowana jest na około 150 mln USD.

 

Informacje występujące w bazie danych firm ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • miona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.