Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Turcji.

Gospodarka Turcji zajmuje 16. pozycję a świecie oraz 6. w Europie pod względem PKB mierzonego parytetem siły nabywczej.

Głównym partnerem handlowym Turcji są Niemcy. Turcja eksportuje towary także do Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Stanów Zjednoczonych i Rosji, a importuje z Rosji, Chin, Włoch, Szwajcarii i Iranu.

Turcja jest głównym partnerem handlowym Polski z terytorium Bliskiego Wschodu oraz Azji. Polska eksportuje do Turcji wyroby przemysłu elektromaszynowego, wyroby sekcji pojazdów nieszynowych, ich części i akcesoria, wyroby przemysłu chemicznego oraz artykuły spożywcze. Importuje natomiast z Turcji materiały i wyroby włókiennicze oraz wyroby przemysłu elektromaszynowego.

Największymi inwestorami zagranicznymi w Turcji są Niemcy i Wielka Brytania, natomiast Turcja jest jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Turcji:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Turcji w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.