Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Belgii.

Belgia to kraj ściśle zintegrowany gospodarczo z Holandią i Luksemburgiem. Należy do najbardziej aktywnych gospodarczo krajów Europy i najlepiej rozwiniętych krajów świata.

Istotną rolę w gospodarce Belgii odgrywa handel zagraniczny, który stanowi 3% obrotów międzynarodowych. Belgia zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem wartości obrotów handlu zagranicznego na jednego mieszkańca. Głównymi parterami handlowymi tego kraju są państwa Unii Europejskiej oraz Stany Zjednoczone. Belgia od wielu lat pozostaje ważnym partnerem handlowym Polski.

W Belgii projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości są wspomagane przez program rządowy.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Belgii:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i telefonicznych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Belgii w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych

Warunki gwarancji są dostępne w Biurze Obsługi Klienta.