Baza danych zawiera aktywne przedsiębiorstwa z Rosji.

Rosja to jedna z największych gospodarek świata, biorąc pod uwagę jej ogromne terytorium, liczbę ludności i zasoby naturalne. Posiada bogate złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego, którego połowa jest eksportowana do innych krajów. Mimo to udział Rosji w międzynarodowych obrotach handlowych nie jest wielki – to 0,7% światowego importu oraz 1,8% eksportu.

Głównymi partnerami handlowymi Rosji są Niemcy, Ukraina, Chiny, Włochy oraz Holandia.

 

Informacje występujące w bazie danych firm z Rosji:

 • pełna nazwa podmiotów gospodarczych
 • rodzaj działalności podmiotu gospodarczego według EKD / PKD / NACE - Nomenclatures des Activites de Communite Europene (Nomenklatura Działalności we Wspólnocie Europejskiej) / SIC - Standard Industrial Code
 • imiona i nazwiska osób kontaktowych*, stanowiska*
 • forma prawna*
 • adres i numer lokalu / siedziby
 • kod pocztowy
 • nazwa miejscowości
 • nazwa państwa
 • numery kierunkowe, numery telefonów
 • numery faksów*
 • adresy e-mail*
 • strona www*
 • przedział zatrudnienia*
 • obroty*
 • pochodzenie kapitału*
 • inne informacje*

100% danych adresowych i teleadresowych

*informacje dostępne dla części firm

 

Dzięki procesowi standaryzacji danych gwarantujemy ich wysoką jakość.

 

Otwarta i edytowalna baza firm z Rosji w formacie Excel, dostępna na płycie CD.

 • Indywidualna selekcja danych według Państwa potrzeb
 • Licencja na bazę danych jest na czas nieokreślony lub określony. Baza danych jest przekazywana po otrzymaniu podpisanej umowy licencyjnej.
 • Wysoka aktualność danych adresowych na poziomie ok. 98%
 • 100% gwarancji na bazę danych**

Warunki gwarancji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta.